Sondera marknaden!

När man letar fastighet är ett av stegen att kontakte en Fastighetsbyrå

” De har möjlighet att hjälpa dig på ett flertal olika sätt. Till att börja med kan du kontakta dem för att be om hjälp att analysera marknaden. De hjälper också till att identifiera lämpliga objekt, samt stödjer dig vid en eventuell avtalsförhandling. Här får du alltså hjälp och stöd under hela processen. Genom att använda dig av Swedbanks tjänster får du också tillgång till expertis inom juridik, skatter, företagsekonomi, finansiering och värderingar. Detta ger dig alla möjligheter att fatta ett välgrundat och välinformerat beslut gällande din fastighetsinvestering. Swedbanks Fastighetsförmedling har också ett nära samarbete med ett flertal olika sparbanker, vilket ofta kan underlätta en ansökan om lån och ge mer förmånliga villkor. ”

Köpa fastighet!