Det har kommit allt fler företag som verkar inom branschen för presentreklam, och marknaden är till synes omättlig när det kommer till alternativa produkter att marknadsföra sitt företag med. I takt med att så gott som alla företag verkar på internet i någon form, har det blivit viktigt att även utanför digitala rummet synas och marknadsföra sig på olika vis. I många fall kan det handla om att göra reklam i tidningar och media, men som alternativ till detta har presentreklam slagit igenom. Fördelarna är många när det kommer till presentreklam, och få har lyckats undgå denna typ av marknadsföring. Vilka är då alla de fördelar man talar om gällande presentreklam?

I många fall handlar aktiva val om tidigare erfarenheter och associationer. Reklamen i tv och radio är oerhört vässad när det kommer till att sammankoppla ett varumärke eller en produkt till en färg eller en melodi av något slag. Detta för att man skall få en direkt association varje gång man hör slingan från reklam-jingeln eller ser den grälla färgen färgen tv-reklamen. Presentreklam fungerar i princip på samma sätt och kanske många gånger som ett komplement till tidigare nämnda marknadsföring. Att regelbundet se ett företags namn eller symbol gör att vi känner igen och associerar till just detta specifika bolag när en bransch eller något som påminner om presentreklamen dyker upp. I och med att vi hela tiden bygger upp vanemönster kommer denna association att kunna göra steget, att ta kontakt med detta företag, betydligt mindre och enklare att ta ifall man skulle vara i behov av en tjänst som marknadsfört bolag erbjuder. Att synas och etablera relationer kan vara en rent passiv handling i och med presentreklam. Vad för nackdelar finns då?  Utöver investeringen av presentreklam, vilken man förhoppningsvis får tillbaks flera gånger om, är det svårt att hitta direkta nackdelar.