För att säkra elevernas kompetens finns det flera ideella organisationer som hjälper våra ungdomar med läxhjälp.

 

” Oavsett karriärtankar och vad för drömmar man kan ha, är det viktigt att komma igång med studier och skola redan från början. Det finns i dagsläget en stor oro i lärarkåren och bland människor i allmänhet, för att dagens barn och ungdomar inte får den nödvändiga utbildning som krävs för att man skall kunna gå vidare till gymnasium, universitet, eller vad för skola man kan tänkas vara intresserad av.

För att komma tillrätta med detta, som i mångt och mycket kan anses vara ett nationellt politiskt prioriteringsrelaterad bekymmer, har ideella krafter börjat hjälpa till med läxläsning och studier utanför skolan. ”

 

Vidare information på webbplatsen!