För specifika frågor kring just din egen tandhälsa bör frågor ställas till erfarna tandläkare och tandhygienister. Om däremot allmänna frågor finns kan flera andra informationskällor väljas.

Hitta fakta på bloggar och allmänna webbplatser

Det finns ett par webbplatser som anger att de har ”allt som du behöver veta” kring tandvård och allmän tandhygien. Däremot varierar innehållets omfattning rejält. Detta med allt från små personliga bloggar, där privatpersoner ger egna tips, till erfarna tandläkare som försöker öka allmänbildningen inom området.

Hitta fakta på tandläkarens hemsida

De flesta erfarna tandläkare har en stor mängd information på sina hemsidor gällande allmän tandvård. Det är tips som gäller för alla och som kan användas för att exempelvis få en bättre tandvård. Här hittas även artiklar om vad tandimplantat är, vilka som kan få det och hur det kan finansieras.

Skillnaden mellan att läsa om tandvård på en blogg och på en hemsida till en tandläkare är trovärdighet och kompetens. På en blogg kan ”vem som helst” skriva ”vad som helst”. På tandläkarnas hemsidor är det ofta erfarna tandläkare som skapat materialet samtidigt som de sätter sitt varumärke på spel om de skulle skriva något som är osant eller oetiskt.

Men fråga alltid erfarna tandläkare om du….

De informationskällor som beskrivs ovan kan användas vid frågor om allmän tandvård. Är det däremot frågor om din egen tandsituation bör frågorna ställas till erfarna tandläkare. Det gäller exempelvis om du…

  • Har ont i tänder, tandkött, käke

Vid tandvärk behöver en rejäl undersökning ske. Visserligen kan vanliga åkommor läsas om på nätet men det är upp till en tandläkare att avgöra vad problemet är och hur det ska kunna åtgärdas.

  • Har frågor gällande dina tänder

Finns funderingar kring hur tänderna kan få ett bättre utseende? Finns det önskemål om tandreglering eller implantat? Vid frågor kring de egna tänderna bör alltid proffs tillfrågas. Att dra egna slutsatser efter att ha sökt information på internet kan resultera i totalt fel bedömning.

  • Vill få personligt upplägg gällande tandvård

Orsaken att regelbundna besök sker hos erfarna tandläkare är för att eventuella problem snabbt ska upptäckas. Detta så som plack, hål och sprickor. Vid dessa tillfällen kan även tandläkaren ge råd och en ”personlig vårdplan” för att tandhälsan ska bli bättre.